skip to Main Content

What if...

we use what we learned from ancestors for new clothes?

 

What if...

we merge the tradition with modern trends?

 

What if...

we join toghether the new clothes with traditional models?

 

Cultura

Cultura unui neam este însăși existența pe acest pământ, este măsura unității lui în spirit, a conștiinței de sine, a talentului și puterii sale în viață și în moarte. Artele au bogate tradiții pe acest pământ.

Istorie

Între modelele strămoșilor și cele de azi există ceva comun, urmând tradiția artei populare pe teme inspirate din istorie și din folclor, din lumea satului cu poveștile și credințele ei.

Credința

De aproape două milenii, biserica ortodoxă este puterea pământului românesc. Bucurie și povață în timp de pace, pavăză în calea poftitorilor, lacrimă și curaj în vreme de război, ea este partea cea adevărată, cea dreaptă și nepieritoare al spiritului românesc.

 

Culture

A nation`s culture is the very existence of that nation on the earth, it is the measure of its spiritual unity, of its self consciounsness, of its talent and strenght in life and in death. Arts have rich traditions in Romania.

History

Something coming, perhaps, from the matchless following the paesant tradition themes inspired by history and folklore, by village world with its fairy tales and believes.

Faith

For almost two thousand years now the Orthodox Church has been the strength of the Romanian land.Joy and advice in time of peace, a shield against predator , tear and courage in times of war, she is the true, the rightand the eternal part of the Romanian Spirit.

 

Ce putem face pentru tine

             Aducem pe piața românească  obiecte vestimentare pline de imaginație și bun gust inspirate din cultura si tradiția poporului român producând un suflu nou si foarte atractiv modei actuale.

Producem obiecte de îmbracăminte conform celor mai înalte standarde de calitate  Materialele folosite fiind alese dintre cele mai bine cotate pe piață.  Materiale naturale, de in, cânepa, bumbac și lână.

Obiectele de îmbracaminte produse vor avea aplicații de broderie cu simboluri tradiționale  și modele de creație proprie .

"Our heritage and ideals, our code and standards - the things we live by and teach our children - are preserved or diminished by how freely we exchange ideas and feelings.”

Walt Disney
Geo Bogza

,,De când românii și-au afirmat ființa în lumina istoriei, întemeind o țară, clădind orașe, cărora le-au dat un nume, puține au avut de-a lungul vremii o asemenea rezonanță Suceava înseamnă lumina soarelui împletită o clipă - prin geniul lui Ștefan cel Mare și Sfânt - în însăși ființa și faptele neamului nostru”.

Geo Bogza
Geo Bogza

Since the Romanians were first recorded in history and began to build their land and towns, to which they gave a name, few places have ever been moore resounding with deep meaning than Suceava to our forefathers Suceava conjured up recolections from the reign of Stephen the Great`s epoch, a climax of glory in our people`s history”.

Geo Bogza

„Tradiția și idealurile noastre, codurile morale și standardele - lucrurile pe care le respectam in viată și pe care le transmitem copiilor noștri - sunt păstrate sau uitate în funcție de cât de liber ne exprimăm ideile și sentimentele.”

Walt Disney
Close search

Coș

Back To Top
×Close search
Search