skip to Main Content
Putna – „Ținutul Codrilor De Fagi”

Putna – „Ținutul codrilor de fagi”

De vrei să afli în ce codri seculari au viețuit odinioară bourii și zimbrii cei cu stea în frunte, de la care și-au făcut înaintașii nobile semne pentru stema țării românești, ce i s-a zis Mica Valahie, Bogdania, Moldova de lângă Carpați și dinspre soare-răsare,

dacă vrei să calci țarina peste care au fost clădite primele trei reședințe mușatine, Baia, Siretul și Suceava, ori tăcutele și gravele necropole voievodale de la Rădăuți sau de la Putna, de la Probota sau Slatina unde dorm sub lespezile carpatine Bogdan, Ștefan Vodă domn cel Mare și Sfânt împreună cu Bogdan al III-lea, Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu…

dacă vrei să urci spre cetatea cea vestit neînfrântă a Sucevei, inima și creierul Moldovei sub Ștefan cel Mare și sub alți voievozi mai bine de două veacuri, și unde a fost înfrânt cumplit chiar și trufașul și temutul Mahomed al II-lea cuceritorul Constantinopolului…

dacă vrei să vezi urmașii celor ce au deschis, cu voia și porunca inimilor tuturora porțile Cetății ca să intre aici Mihai Viteazul, cu muntenii și transilvănenii lui, să-i dureze țării întregi o mult râvnită stemă și un stindard neînfricat în luptă,

dacă vrei să mai cunoști meleagurile unde au copilărit și au învățat, și au zămislit nepieritoare frumuseți, meșterii cei anonimi, care au coborât pe zidul de la Voroneț tot albastrul cerului primăvăratic din Carpați, ori câțiva dintre românii ctitori mari de slovă, cântec, frescă, broderie, vase de podoabă -Anastasie Crimca, Porumbescu, Simion Florea Marian, Nicu Gane, Artur Gorovei, Sadoveanu, Eminescu, Nicolae Labiș, și

dacă mai vrei să admiri Rarăul, Obcinile Bucovinei, izvoarele lucind sub cetina pădurilor, dar mai cu seamă oamenii de acum, bucovinenii, harnici și ambițioși și mândrii, păstrători ai graiului și ai portului și datinilor noastre din bătrâni, ce-s mândria Bucovinei, vino călătorule să vezi toate astea pe meleagurile noastre în ,,Ținutul codrilor de fagi”.

Close search

Coș

Back To Top
×Close search
Search